Vytyčovanie kanalizačných trás

Vytyčovanie kanalizačných trás vykonávame pomocou špeciálnej techniky založenej na rádiolokačnej technológií. Pomocou prístroja na vytyčovanie kanalizačných rás vieme presne určiť smerovanie kanalizácie, jej uloženie do zeme a presnú hĺbku kanalizácie, určenie presnej polohy potrubia a rúry kanalizácie.

Pomocou vytyčovania kanalizačnej trasy vieme určiť rozloženie kanalizácie v závislosti od už osadených potrubí a rúr, dokážeme presne určiť polohu kanalizačných kolien a rozvetvení a vybudovanie kanalizačných revíznych šácht.

Vytýčenie trasy kanalizácie pomocou rádiolokačnej techniky Vám ušetrí finančné prostriedky na výkopové práce v prípade havárie potrubia a čas na lokalizovanie kanalizácie v zemi s presnou hĺbkou určenou na výkop.

TEL: 0908 246 828

Čistenie kanalizácií - Viktor Janček.

Oblasť pôsobenia

Žilina, Bytča, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Dubnica nad Váhom, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Bojnice, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Nováky