NONSTOP - bezvýkopová oprava kanalizačných potrubí (sanácia)

Bezvýkopová oprava kanalizačných potrubí je alternatívou pri menších poškodeniach potrubia a rúr. Predchádza mu čistenia kanalizácie, aby bola odstránená mastnota a nečistoty z ústia kanalizačného potrubia.

Následne je použitá technológia zavedenia izolačného materiálu priamo do ústia potrubia na poškodené miesto. V mieste poškodenia sa vytvorí tlak, ktorý zabezpečí priľnutie izolačného materiálu na potrubie a po uschnutí sa obnoví prevádzka kanalizácie.

Sanácia potrubia je vykonávaná bez potreby vykonania výkopových prác a predlžuje životnosť materiálu a sprístupňuje opätovnú bezporuchovú prevádzku potrubia a rúr kanalizácie bez zbytočných finančných nákladov.

TEL: 0908 246 828

Čistenie kanalizácií - Viktor Janček.

Oblasť pôsobenia

Žilina, Bytča, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Dubnica nad Váhom, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Bojnice, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Nováky