Odfrézovanie usadenín a koreňov v kanalizácii

Frézovanie potrubí a kanalizácie sa uplatňuje v prípadoch, keď nie je možné vykonať čistenie kanalizácie pomocou vysokotlakového čistenia potrubia a rúry.

Frézovanie potrubia kanalizácie je vhodné pre čistenie potrubia od koreňov stromov a usadenín, ktoré môžu deformovať kanalizáciu a tým znižujú jej efektívny účinok a prietok.

Kombinácia frézovania potrubia kanalizácie s bezvýkopovou výmenou potrubia zvýši životnosť kanalizácie a znižuje náklady na výkopové práce a komplexnú výmenu odpadových rúr a potrubí kanalizácie.

Frézovanie potrubia a čistenie kanalizácie od koreňov a usadenín je vykonávané špeciálnymi frézami, ktoré sú schopné odstrániť aj náročnejšie prekážky a nečistoty v kanalizácii. Pri frézovaní potrubí a rúry kanalizácie sa uplatňuje špeciálny postup, ktorý zaručí obnovenie prietoku kanalizácie s minimálnym zásahom a vysokým efektom.

TEL: 0908 246 828

Čistenie kanalizácií - Viktor Janček.

Oblasť pôsobenia

Žilina, Bytča, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Dubnica nad Váhom, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Bojnice, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Nováky