Čistenie lapačov tukov

Lapače tukov sa používajú najmä v zariadeniach, kde dochádza k úniku olejov a tukov do kanalizácie a do odpadových potrubí. Lapač tukov zachytáva oleje a tuky v odpadových vodách a v kanalizačných potrubiach.

Čistenie lapačov tukov je potrebné vykonávať v cykloch, aby bol efekt zachytenia tukov a olejov v odpadových kanalizačných potrubiach a rúrach účinný. Zanedbanie čistenia lapača tukov môže spôsobiť jeho upchatie, znefunkčnenie a usádzanie tukov a olejov na stenách potrubia a odpadovej rúry, čím sa môžu náklady na čistenie kanalizácie zvýšiť.

Lapače tukov a olejov sú čistené v ekologických podmienkach a následne získaný odpadový olej a tuky sú z kanalizácie, po vyčistení, ekologicky zlikvidované našou spoločnosťou.

TEL: 0908 246 828

Čistenie kanalizácií - Viktor Janček.

Oblasť pôsobenia

Žilina, Bytča, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Dubnica nad Váhom, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Bojnice, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Nováky