Výmena poškodeného kanalizačného potrubia

Výmena poškodeného kanalizačného potrubia je potrebná vtedy, keď samotné čistenie alebo frézovanie potrubia nie je dostatočne účinné na obnovenie prevádzky Vášho kanalizačného systému.

V prípade, že havária kanalizačného potrubia a rúry je neodstrániteľná, dochádza ku kompletnej výmene kanalizačného potrubia, vrátane určenia trasovania a výkopových prác. Výmenu kanalizácie a potrubia dokážeme vykonať kompletne od výkopu až po osadenie nových potrubí do zeme. Našou špecialitou je montáž kanalizácie, prekládka a rekonštrukcia kanalizácie s kompletným servisom, výkopovými prácami.

TEL: 0908 246 828

Čistenie kanalizácií - Viktor Janček.

Oblasť pôsobenia

Žilina, Bytča, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Dubnica nad Váhom, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Bojnice, Nitrianske Pravno, Nitrianske Rudno, Nováky